Veckans lägeskalkyler för smågris- och slaktgrisproduktion

Vecka 24 Smågrisproduktion Kostnadsjämförelse Lägeskalkyl för smågris- och slakgrisproduktion v.14

Vecka 18  Lägeskalkyl för smågris- och slakgrisproduktion v.14

Vecka 14  Lägeskalkyl för smågris- och slakgrisproduktion v.14