Märkning

Anvisning

Så gör man:

Slaktgris och slaktsuggstämpling

Vill ni har en tillförlitlig avräkning från oss ?
Då måste vi har en tydlig stämpel!

Använd ALLTID märkfärg vid varje stämpling av en slaktgris/sugga

Då räcker det med ett riktigt stämpelslag…

Undvik onöding stress av djuren och onödiga slag med stämpeln
Genom att undvika onödiga slag så får vi också bättre kvalitet på köttet!

…MEN märk på riktiga stället!

Bogområdet
Främre revbenspartiet
På vänstra sidan av grisen

1. Man slipper onödiga kasseringar
2. Slipper onöding avdrag för blodsutgjutningar
3. Vi ber er att göra en riktigt stämpling så djuren inte kommer in under osorterbara djur.
4. Vi hänvisar till att Veterinärer inom Ramen för EU-Hygienpaket inte bör godkänna slaktdjur som man inte kan känna igen via tydlig märkning. Dessa djur skall då destrueras och inte användas som människoföda.

Följer vi alla punkterna så kan vi garantera en problemfri avräkning!