Spotmarknaden Europa AB

Spotmarknaden Europa AB är ett bolag med handel av jordbruksprodukter som huvudverksamhet.

Bolaget ska inrikta sin verksamhet på Förmedling och Trading med den svenska animaliemarknaden som bas. Målet är att kunna erbjuda nationella och internationella aktörer marknadsmässiga priser.

Animaliemarknaden (köttproduktionen) omsätter ca. 8 miljarder kr i Sverige idag. Sveriges krav på djurskydd, djurmiljö och smittfrihet är i många fall högre än flertalet EU-länder. Trots dessa högre krav, och därmed högre produktionskostnader, så är producentpriserna i Sverige för kött på EU-snitt, eller lägre. Animalieproducenterna i Sverige har således högre produktionskostnader, men får lika, eller lägre betalt än många EU-länders producenter.

Prisskillnaden mellan svenskt och utländskt kött i detaljhandeln är kartlagd och där framgår det att svenskt kött är 6-11 % dyrare. Den svenske konsumenten är således villig att betala för svenskt kötts mervärde, dvs. högre produktionskrav, men producenterna får ingen ersättning för de kostnader som skapade detta mervärde.

Detta är vad vi kallar en icke fungerande marknad.